El Green Shooting en el món audiovisual

Crònica sobre la ponènica “Green Shooting i pràctiques sostenibles a l’audiovisual”.