Avis legal

 

  1. Condicions generals

El lloc web www.pac.cat és un domini en internet de titularitat de Productors de Catalanya.

En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en especial del que disposa l’article 10, li informen de les següents dades identificatives:

 

Productores de Cataluña (PAC)

CIF G58487695 y domicili C/Consell de cent 419, 4to-1ª, 08009 Barcelona.

+34 935118383,

email pac@pac.cat

 

Propietat intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel·lectual d’aquesta pàgina web www.pac.cat el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de PAC, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc…, inclosos en aquest lloc web han concedit a PAC  les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius d’aquesta pàgina web 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de PAC.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial del PAC, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes

 

PAC es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuària de la pàgina web (en endavant l’Usuària) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per PAC, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

L’Usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuària ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuària.

 

Enllaços

PAC rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades pel PAC i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web. La funció dels enllaços que apareixen és exclusivament la d’informar l’usuària de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un material a Internet.

 

Responsabilitats

PAC queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

PAC no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats pel PAC.

PAC es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

PAC no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d’aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola.

 

Política de Privacitat

Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres formularis de contacte o email, està autoritzant expressament a PAC al tractament de les seves dades per poder atendre les peticions. PAC inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que contindrà les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679 i L.O3/2018 de 5/desembre.

 

PAC no cedirà o comunicarà a tercers les dades recavades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar el servei que l’usuari ens hagi sol•licitat. Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint- i qualsevol altre reconegut en la normativa, dirigint-se per escrit a Responsable de tractament a l’email pac@pac.cat