Inscripcions obertes des del 6 de maig fins al 21 de juny 2024

Com inscriure’s al PMP 2024?

La inscripció del projecte es realitzarà a través de la plataforma INCOPRODUCTION (https://incoproduction.com). Com a pas previ, es requereix l’alta a la plataforma i, un cop es disposi de nom d’usuari i contrasenya, s’ha d’accedir a l’apartat Mercats/Labs. Allà es troba la informació sobre el Producers Meet Producers i s’accedeix al formulari d’inscripció.

Recomanem que, abans de realitzar la inscripció, consulti les bases de participació que apareixen a l’apartat “Bases” de participació i que consultis el vídeo tutorial per realitzar les inscripcions.

El termini d’inscripció finalitza el 21 de juny de 2024. La comunicació als seleccionats es realitzarà a finals de juliol de 2024. Producers Meet Producers tindrà lloc el 8 d’octubre a Sitges.

En cas de dubtes relacionats amb l’esdeveniment o el seu contingut, pot escriure al correu electrònic producersmeetproducers@gmail.com, pac@pac.cat o trucar al telèfon 935 118 383.

En cas de necessitar assistència tècnica amb l’enviament del formulari, té a la seva disposició el correu electrònic info@incoproduction.com.

¿Cómo inscribirse al PMP 2024?

La inscripción del proyecto se realizará a través de la plataforma INCOPRODUCTION (https://incoproduction.com). Como paso previo, se requiere el alta en la plataforma y, una vez se disponga de usuario y contraseña, debe accederse al apartado Mercados/Labs. Ahí se encuentra la información sobre el Producers Meet Producers y se accede al formulario de inscripción.

Recomendamos que, antes de realizar la inscripción, consulte las bases de participación que aparecen en el apartado “Bases” de participación y que mires el vídeo tutorial para realizar las inscripciones, también disponibles en esta página web.

El plazo de inscripción finaliza el 21 de junio de 2024. La comunicación a los seleccionados se realizará a finales de Julio de 2024. Producers Meet Producers tendrá lugar el 8 de octubre en Sitges.

En caso de dudas relacionadas con el evento o su contenido puede escribir al email producersmeetproducers@gmail.com, pac@pac.cat, o llamar al teléfono 935 118 383.

En caso de necesitar asistencia técnica con el envío del formulario tiene a su disposición el email info@incoproduction.com

Requisits

Són requisits indispensables per a la inscripció:

1. Disposar d’un dossier de producció del projecte en pdf, maquetat, identificat amb el nom del projecte, de màxim 10 pàgines; i que contingui la informació bàsica següent:

 • Imatge del projecte
 • Logo de la productora i contacte
 • Fitxa tècnica (títol, gènere, format, duració, log line)
 • Sinopsi del projecte (màxim 1 pàgina)
 • Historial del/la productor/a
 • Biofilmografia del/la productor/a
 • Breu explicació sobre per què es considera productor/a emergent
 • Memòria d’intencions del/la productor/a
 • (Optatiu) videopitch- teaser

2. Per als projectes en Versió Original Catalana (VOC), i/o per a les productores sol·licitants que tinguin seu fiscal a Catalunya, caldrà aportar una Declaració Responsable que validi aquestes informacions.

3. Es poden inscriure màxim 3 projectes per productora sol·licitant.

Requisitos

Estos son requisitos indispensables para la inscripción:

1. Tener un dossier de producción del proyecto en PDF, maquetado e identificado con el nombre del proyecto, de un máximo de 10 páginas; que contenga la siguiente información básica:

 • Imagen del proyecto
 • Logo de la productora y contacto
 • Ficha técnica (título, género, formato, duración, log line)
 • Sinopsis del proyecto (máximo 1 página)
 • Historial del/de la productor/a
 • Biofilmografía del/de la productor/a
 • Breve explicación sobre por qué se considera productor/a emergente
 • Memoria de intenciones del/de la productor/a
 • (Opcional) videopitch-teaser

2. Para los proyectos en Versión Original Catalana (VOC), y/o para las productoras solicitantes que tengan domicilio fiscal en Cataluña, será necesario aportar una Declaración Responsable que valide esta información.

3. Se pueden inscribir un máximo de 3 proyectos por productora solicitante.

Tutorial