Inscripcions obertes des del 8 de maig fins al 22 de juny 2023

Termini finalitzat

Com inscriure’s al PMP 2023?

La inscripció del projecte es realitzarà a través de la plataforma INCOPRODUCTION (https://incoproduction.com). Com a pas previ, es requereix l’alta a la plataforma i, un cop es disposi de nom d’usuari i contrasenya, s’ha d’accedir a l’apartat Mercats/Labs. Allà es troba la informació sobre el Producers Meet Producers i s’accedeix al formulari d’inscripció.

Recomanem que, abans de realitzar la inscripció, consulti les bases de participació que apareixen a l’apartat “Bases” de participació i que consultis el vídeo tutorial per realitzar les inscripcions.

El termini d’inscripció finalitza el 22 de juny de 2023. La comunicació als seleccionats es realitzarà a finals de juliol de 2023. Producers Meet Producers tindrà lloc el 9 d’octubre a Sitges.

En cas de dubtes relacionats amb l’esdeveniment o el seu contingut, pot escriure al correu electrònic producersmeetproducers@gmail.com, o trucar al telèfon 935 118 383.

En cas de necessitar assistència tècnica amb l’enviament del formulari, té a la seva disposició el correu electrònic pmp@incoproduction.com.

¿Cómo inscribirse al PMP 2023?

La inscripción del proyecto se realizará a través de la plataforma INCOPRODUCTION (https://incoproduction.com). Como paso previo, se requiere el alta en la plataforma y, una vez se disponga de usuario y contraseña, debe accederse al apartado Mercados/Labs. Ahí se encuentra la información sobre el Producers Meet Producers y se accede al formulario de inscripción.

Recomendamos que, antes de realizar la inscripción, consulte las bases de participación que aparecen en el apartado “Bases” de participación y que mires el vídeo tutorial para realizar las inscripciones, también disponibles en esta página web.

El plazo de inscripción finaliza el 22 de junio de 2023. La comunicación a los seleccionados se realizará a finales de Julio de 2023. Producers Meet Producers tendrá lugar el 9 de octubre en Sitges.

En caso de dudas relacionadas con el evento o su contenido puede escribir al email producersmeetproducers@gmail.com, o llamar al teléfono 935 118 383.

En caso de necesitar asistencia técnica con el envío del formulario tiene a su disposición el email pmp@incoproduction.com

Tutorial