“Incubadora per a productores audiovisuals de nova creació”

“Incubadora para productoras audiovisuales de nueva creación”

11 Octubre 2022

ON I QUAN ES CELEBRA?

● 11 d’octubre de 2022
● Dins les accions d’indústria del Festival de Cinema Fantàstic de
Sitges (Hotel Melià)

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE CELEBRA?

 • 11 de octubre de 2022
 • Dentro de las acciones de industria del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges (Hotel Melià)

EDICIONS  /    CASOS D’ÈXIT    /COM PARTICIPAR       /VÍDEOS /       FAQs

QUÈ ÉS EL PMP?

Producers Meet Producers és una trobada anual, entre productores consolidades i productores emergents, organitzada per Productors Audiovisual de Catalunya (PAC).

Amb el suport de l’Ajuntament de Sitges (Promoció Econòmica), el departament d’indústria del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, PIAF i EGEDA.

I amb el finançament l’ICAA – Unió Europea_NextGenerationEU, dins el Pla de recuperació i Transformació i Resiliència (PRTR). (2022-2023)

L’objectiu és fer valdre i donar visibilitat a la figura del productor audiovisual, dins i fora del sector, generar indústria i teixir xarxa amb el talent emergent.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, amb el suport del departament d’indústria del mateix festival.

Després de l’èxit de les anteriors edicions el PMP es consolida  amb  dues modalitats: mentoria i consultoria, per tal de seguir creant sinergies  entre productores.

Recordem que la mentoria és el seguiment i orientació d’un projecte durant tot un any. La consultoria són one to one de 45 minuts amb consultes concretes per orientar una producció encertada.

US ESPEREM A LA 8ena EDICIÓ AQUEST OCTUBRE A SITGES!

¿QUE ES EL PMP?

Producers Meet Producers es un encuentro anual, entre productoras consolidadas y productoras emergentes, organizada por Productors Audiovisual de Catalunya (PAC).

Con el apoyo del Ayuntamiento de Sitges (Promoción Económica), el departamento de industria del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, PIAF y EGEDA.

Y con la financiación del ICAA – Unión Europea_NextGenerationEU, dentro del Plan de recuperación y Transformación y Resiliencia. (PRTR). (2022 – 2023)

El objetivo es dar valor y visibilidad a la figura del productor audiovisual, dentro y fuera de sector, generar industria y tejer redes con el talento emergente.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, con el apoyo del departamento de industria del propio festival.

Tras el éxito de las anteriores ediciones el PMP se consolida en dos modalidades: mentoría y consultoría, con tal de poder continuar creando sinergias entre productoras.

Recordamos que la mentoría es el seguimiento y orientación de un proyecto durante todo un año. La consultoría son one to one de 45 minutos con consultas concretas para orientar una producción acertada.

¡OS ESPERAMOS EN LA 8ª EDICIÓN ESTE OCTUBRE EN SITGES!

“Les dues P de Producers es miren cara a cara, reflectint, així, l’essència del PMP: una trobada de productors.”

 

“Las dos P de Producers se miran cara a cara, reflejando, así, la esencia del PMP: un encuentro entre productores”

COM PARTICIPAR? / ¿CÓMO PARTICIPAR?

¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR?

Productoras constituidas legalmente como sociedades con una antigüedad y experiencia inferior a los 5 años.

Productoras que quieran cambiar de género o formato y no tengan experiencia previa en este nuevo ámbito.

Productoras que no hayan producido más de un largometraje.

Productoras que no hayan sido seleccionadas en ediciones anteriores.

Graduados/as que acrediten haber obtenido entre 6 y 12 créditos en producción audiovisual.

Empresas productoras de todos los formatos (cinema, televisión, transmedia, documental, cortometraje…)

QUI POT PARTICIPAR?

Productores constituïdes legalment com a societats amb una antiguitat i experiència inferior a 5 anys.

Productores que vulguin canviar de gènere o format i no tinguin cap experiència prèvia en aquest nou àmbit.

Productores que no hagin produït més d’un llargmetratge.

Productores que no hagin estat seleccionades en edicions anteriors.

Graduats/des que acreditin haver obtingut entre 6 i 12 crèdits en producció audiovisual.

Empreses productores de tots els formats (cinema, televisió, transmèdia, documental, curtmetratge…)

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS?

Aportar visibilitat a la figura del/la productor/a audiovisual, dins i fora del sector.

Generar coneixement sobre la producció audiovisual de forma polièdrica i transversal.

Facilitar el natural relleu inter-generacional de productores en un sector molt exigent.

Consolidar connexions professionals i xarxa per tal de reforçar la indústria de la producció.

Enfortir el projecte de la productora emergent mitjançant una producció eficient, sostenible i competitiva.

Establir un punt de trobada anual del món de la producció audiovisual.

Potenciar la presència de productores emergents dins l’ecosistema audiovisual.

Acostar els professionals en actiu de la producció al talent emergent que necessita impuls.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

Aportar visibilidad a la figura del productor/a audiovisual, dentro y fuera del sector.

Generar conocimiento sobre la producción audiovisual de forma poliédrica y transversal.

Propiciar el natural relevo Inter-generacional de productoras en un sector muy exigente.

Consolidar conexiones profesionales y redes con tal de fortalecer la industria de la producción.

Fortalecer el proyecto de la productora emergente mediante una producción eficiente, sostenible y competitiva.

Establecer un punto de encuentro anual del mundo de la producción audiovisual.

Potenciar la presencia de productoras emergentes dentro del ecosistema audiovisual.

Acercar los profesionales en activo de la producción al talento emergente que necesita impulso.

CRITERIS DE SELECCIÓ

 • La bona comunicació del projecte.
 • La qualitat i el potencial de les propostes
 • La coherència i paritat dels equips.
 • El foment de la inclusivitat i la sostenibilitat del projecte.
 • El talent de les productores participants.

La comissió de selecció valora d’acord amb el que conté el dossier. .El maridatge s’elabora adequant la complementarietat i el perfil entre les productores participants.

No s’acceptaran  projectes:

Que només cerquin coproducció o finançament directes ja que el PMP no és un mercat per cercar coproducció i/o finançament directe”

 

Les modalitats d’acompanyament dels projectes seleccionats:

Mentoria: Seguiment i orientació d’un projecte durant tot un any.
Consultoria: Reunions one to one (45 minuts) per consultes puntuals que miren d’orientar una producció ja plantejada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

● La buena comunicación del proyecto.
● La calidad y el potencial de las propuestas.
● La coherencia y la paridad de los equipos.
● El fomento de la inclusividad y la sostenibilidad del proyecto.
● El talento de las productoras participantes.

La comisión de selección valora de acuerdo con el contenido del dossier. El maridaje se elabora adecuando la complementariedad y el perfil entre las productoras participantes.

No se aceptaran proyectos:

Que solo busquen coproducción o financiación directos, ya que el PMP no es un mercado para encontrar coproducción y/o financiación directa.

 

Las modalidades de acompañamiento de los proyectos seleccionados:
Mentoría: Seguimiento y orientación de un proyecto durante todo un año.
Consultoría: Reuniones one to one (45 minutos) para consultas puntuales que busquen orientar una producción ya planeada.

FAQS

FAQS

Què necessito per inscriure’m?

Per inscriure’t al PMP has d’omplir el formulari i enviar el dossier del projecte. Trobaràs tota la informació a l’apartat de Com participar.

Quina és la diferència entre Mentoria i Consultoria? 

La mentoria és el seguiment i orientació d’un projecte durant tot un any. La consultoria són one to one de 45 minuts amb consultes concretes per orientar una producció encertada.

Em puc presentar a les dues modalitats, tant a mentoria com a consultoria?

Sí. No hi ha cap mena d’inconvenient en què una mateixa persona es pugui presentar a les dues modalitats.

Haig de ser una productora per a presentar-me? 

Es poden presentar persones jurídiques (productores), persones físiques (autònoms) i estudiants de producció audiovisual.

És obligatori que el projecte sigui del gènere de terror? 

No. S’accepten projectes de qualsevol gènere i format.

FAQS

FAQS

¿Qué necesito para inscribirme?

Para inscribirte al PMP tienes que rellenar el formulario y enviar el dosier del proyecto. Encontrarás toda la información en el apartado de  Cómo participar.

 ¿Cuál es la diferencia entre Mentoría y Consultoría?

La mentoría es el seguimiento y orientación del proyecto durante el transcurso de todo un año. La consultoría son one to one de 45 minutos con consultas concretas para orientar una producción acertada.

 ¿Me puedo presentar a las dos modalidades, tanto en mentorías como en consultorías?

Sí. No hay ningún inconveniente en que una misma persona se pueda presentar a las dos modalidades.

 ¿Tengo que ser una productora para presentarme?

Se pueden presentar personas jurídicas (productoras), personas físicas (autónomos) y estudiantes de producción audiovisual

¿Es obligatorio que el proyecto sea del género de terror?

No. Se aceptan proyectos de cualquier género y formato.

PRODUCERS MEET PRODUCERS

1620 VISUALITZACIONS
158 PRODUCTORES
7 EDICIONS
4 PRODUCCIONS REALITZADES

EDICIONS DEL PMP

Producers Meet Producers citat en l’informe 2021 del CoNCA

28 de novembre 2022 El Concell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) en el seu informe Anual

CAS PMP 2022 – Pol Diggler (Fergaht Productions) + Sandra Forn (Films de l’Orient) , WORK IT CLASS!! (Curtmetratge)

25 octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

CAS PMP 2022 – Paloma Zapata (La Fábrica Naranja) + Montse Triola (Andergraun Films), En Busca de la Singla (Documental)

25 d’octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

CAS PMP 2022 – Helion Ramalho i Raúl Cerezo (Eye Slice) + Joan Ginard (Recording Movies), La Pasajera (pel·lícula)

25 octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

CAS PMP 2022 – Ainhoa Bolaños i Silvia Espín + Javier Rueda (Aved Producciones), Huellas (sèrie ficció)

25 octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

Producers meet Producers – 8a edició (2022): “Una edició per a recordar”

18 d’octubre 2022, La 8a edició del Producers meet Producers es va celebrar un any més dins del marc del

CASOS D’ÈXIT

 • Tot
 • Casos d'èxit
 • Edicions PMP
 • FrameFriday

CAS PMP 2022 – Pol Diggler (Fergaht Productions) + Sandra Forn (Films de l’Orient) , WORK IT CLASS!! (Curtmetratge)

25 octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

CAS PMP 2022 – Paloma Zapata (La Fábrica Naranja) + Montse Triola (Andergraun Films), En Busca de la Singla (Documental)

25 d’octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

CAS PMP 2022 – Helion Ramalho i Raúl Cerezo (Eye Slice) + Joan Ginard (Recording Movies), La Pasajera (pel·lícula)

25 octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

CAS PMP 2022 – Ainhoa Bolaños i Silvia Espín + Javier Rueda (Aved Producciones), Huellas (sèrie ficció)

25 octubre 2022, En la darrera edició del Producers Meet Producers vam tenir l’oportunitat de presentar quatre Casos PMP, fruit

Un #FrameFriday que és cas d’èxit del PMP: ‘Work it class’!

Divendres, 14 d’octubre del 2022 ‘Work it class!’ és un projecte molt especial, ja que és el darrer fruit d’una

Un #FrameFriday que és cas d’èxit del PMP: ‘Huellas’!

Divendres, 7 d’octubre del 2022 Un dels projectes seleccionat l’any passat per participar en la 7a edició del Producers Meet