“Incubadora per a productores audiovisuals de nova creació”

“Incubadora para productoras audiovisuales de nueva creación”

Inscripcions obertes des del 6 de maig fins al 21 de juny 2024

Inscripciones abiertas desde el 6 de mayo hasta el 21 de junio 2024

QUÈ ÉS EL PMP?

Producers Meet Producers (PMP) és una incubadora per a productores audiovisuals de nova creació amb una trobada anual, entre productores emergents i productores consolidades, organitzada per Productors Audiovisual de Catalunya (PAC), que s’emmarca dins del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, amb el suport del departament d’indústria del mateix festival.

L’objectiu és potenciar la presència de productores emergents dins de l’ecosistema audiovisual, visibilitzant i fent valdre la figura del/la productor/a com a professional determinant en l’obra audiovisual. Sobre aquesta base el PMP crea el context on teixir xarxes entre el talent emergent i el talent consolidat per a generar sinergies i potenciar així la nostra indústria.

Després de l’èxit de les anteriors edicions, la incubadora PMP es consolida amb dues modalitats: la Mentoria: el seguiment i l’orientació al productor/a d’un projecte durant un any; i la Consultoria: consultes concretes amb trobades one to one de 45 minuts amb consultes concretes per a orientar una producció encertada.

La incubadora PMP està oberta a projectes de cinema, televisió i transmèdia, de qualsevol format i tant en ficció com documental.

La incubadora PMP compta amb el suport de l’Ajuntament de Sitges (Promoció Econòmica), el departament d’indústria del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, PIAF i EGEDA. Així com amb el finançament del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) – Departament de Cultura Generalitat de Catalunya.

US ESPEREM A LA 10a EDICIÓ A SITGES!

¿QUÉ ES EL PMP?

Producers Meet Producers PMP es una incubadora de productoras audiovisuales de nueva creación con un encuentro anual entre productoras emergentes y productoras consolidadas, organizado por Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), que se enmarca dentro del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, con el apoyo del departamento de industria del propio festival.

Su principal objetivo es potenciar la presencia de productoras emergentes dentro del ecosistema audiovisual, visibilizando y poniendo en valor la figura del/a productor/a como profesional determinante en la obra audiovisual. Con esa base, el PMP crea el contexto donde tejer redes entre el talento emergente y el talento consolidado para generar sinergias entre productoras y así potenciar nuestra industria.

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, la incubadora PMP se consolida en dos modalidades: la Mentoría, consistente en el seguimiento y la orientación al productor/a de un proyecto durante un año, y la Consultoría, consultas concretas en encuentros one to one de 45 minutos para orientar una producción acertada.

La incubadora PMP está abierta a proyectos de cine, televisión y transmedia, de cualquier formato y tanto en ficción como en documental.

La incubadora PMP cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sitges (Promoción Económica), el departamento de industria del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, PIAF y EGEDA. También cuenta con financiación del Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC) – Departament de Cultura Generalitat de Catalunya.

¡OS ESPERAMOS EN LA 10ª EDICIÓN EN SITGES!

COM PARTICIPAR? / ¿CÓMO PARTICIPAR?

QUI HI POT PARTICIPAR?

Empreses productores que (en el moment de la presentació del projecte) no arribin als 5 anys d’antiguitat des de la seva constitució, que no hagin produït més d’un llargmetratge el qual hagi estat qualificat (ICEC/ICAA); i que no hagi obtingut mentoria en edicions anteriors del PMP.

Empreses productores: amb més de 5 anys d’antiguitat des de la seva constitució; que no tinguin cap experiència en la producció del format del projecte que presenten al PMP; i que no hagin obtingut mentoria en edicions anteriors de la incubadora.

Graduats/des amb crèdits en producció audiovisual que el projecte sol·licitant formi part d’un TFG o TFM.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Empresas productoras que, en el momento de la presentación del proyecto, no alcancen los 5 años de antigüedad desde su constitución, que no hayan producido más de un largometraje, el cual haya sido calificado por el ICEC/ICAA y que no hayan obtenido mentoría en ediciones anteriores del PMP.

Empresas productoras con más de 5 años de antigüedad desde su constitución, que no cuenten con ninguna experiencia en la producción del formato del proyecto que presentan al PMP; y que no hayan obtenido mentoría en ediciones anteriores de la incubadora.

Graduados/as con créditos en producción audiovisual que el proyecto solicitante forme parte de un TFG o TFM.

CRITERIS  DE  SELECCIÓ

● El talent de les productores participants.

● La qualitat i el potencial de les propostes.

● La bona comunicació del projecte.

● La coherència i la paritat dels equips.

● El foment de la inclusivitat i la sostenibilitat del projecte.

NOU 2024: El foment de la Versió Original Catalana

NOU 2024: Productores establertes a Catalunya

La comissió de selecció valorarà d’acord amb la informació i documentació facilitada per la productora en el formulari de presentació del projecte. El maridatge s’elaborarà adequant la complementarietat i el perfil entre les productores participants.

No s’acceptaran projectes: Que només busquin coproducció o finançament directe, ja que el PMP no és un mercat per trobar coproducció o finançament directe.

Les modalitats d’acompanyament dels projectes seleccionats són:
Mentoria: Seguiment i orientació d’un projecte durant tot un any.
Consultoria: Reunions one to one (45 minuts) per consultes puntuals que busquin orientar una producció ja plantejada.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

● El talento de las productoras participantes.

● La calidad y el potencial de las propuestas.

● La buena comunicación del proyecto.

● La coherencia y la paridad de los equipos.

● El fomento de la inclusividad y la sostenibilidad del proyecto.

NUEVO 2024: Fomento de la Versión Original Catalana

NUEVO 2024: Productoras establecidas en Cataluña

La comisión de selección valorará de acuerdo con la información y documentación facilitada por la productora en el formulario de presentación del proyecto. El maridaje se elabora adecuando la complementariedad y el perfil entre las productoras participantes.

No se aceptarán proyectos: Que solo busquen coproducción o financiación directa, ya que el PMP no es un mercado para encontrar coproducción y/o financiación directa.

Las modalidades de acompañamiento de los proyectos seleccionados son:
Mentoría: Seguimiento y orientación de un proyecto durante todo un año.
Consultoría: Reuniones one to one (45 minutos) para consultas puntuales que buscan orientar una producción ya planteada.

FAQS

Què necessito per inscriure’m?

 • Per inscriure’t al PMP has d’omplir el formulari i enviar el dossier del projecte. Trobaràs tota la informació a l’apartat de “Com participar-hi”

Quina és la diferència entre Mentoria i Consultoria?

 • La mentoria és el seguiment i orientació d’un projecte durant tot un any.
 • La consultoria són one to one de 45 minuts amb consultes concretes per orientar una producció encertada.

Em puc presentar a les dues modalitats, tant a mentoria com a consultoria?

 • Sí. No hi ha cap mena d’inconvenient en què una mateixa productora es pugui presentar a les dues modalitats.

Haig de ser una productora per a presentar-me?

 • Es poden presentar persones jurídiques (productores), persones físiques (autònoms) i estudiants de producció audiovisual.

És obligatori que el projecte sigui del gènere de terror?

 • No. S’accepten projectes de qualsevol gènere i format.

Busco finançament i/o empresa coproductora per al meu projecte. Ho trobaré al PMP?

 • No. Les productores consolidades participants del programa assessoren, orienten i aconsellen. En cap cas estan interessades a coproduir el teu projecte pel fet d’haver estat seleccionat.

Cal que la productora tingui la seu a Catalunya?

 • No, però aquest 2024 és un criteri que es valorarà positivament.

Hi ha un nombre màxim de projectes que es pot presentar per productora?

 • Sí, un màxim de 3 projectes per productora sol·licitant.

FAQS

¿Qué necesito para inscribirme?

 • Para inscribirte en el PMP debes completar el formulario y enviar el dosier del proyecto. Encontrarás toda la información en la sección de “Cómo participar”.

¿Cuál es la diferencia entre Mentoría y Consultoría?

 • La mentoría es el seguimiento y orientación de un proyecto durante un año completo. La consultoría son sesiones individuales de 45 minutos para consultas específicas con el objetivo de orientar una producción exitosa.

¿Puedo presentarme a ambas modalidades, tanto a mentoría como a consultoría?

 • Sí, no hay ningún problema en que una misma productora se pueda presentar a ambas modalidades.

¿Tengo que ser una productora para presentarme?

 • Pueden presentarse personas jurídicas (productoras), personas físicas (autónomos) y estudiantes de producción audiovisual.

¿Es obligatorio que el proyecto sea del género de terror?

 • No, se aceptan proyectos de cualquier género y formato.

¿Busco financiamiento y/o empresa coproductora para mi proyecto. Lo encontraré en el PMP?

 • No, las productoras consolidadas participantes del programa asesoran, orientan y aconsejan. En ningún caso están interesadas en coproducir tu proyecto por haber sido seleccionado.

¿Es necesario que la productora tenga su sede en Cataluña?

 • No, pero es un criterio que se valorará positivamente.

¿Hay un número máximo de proyectos que se puede presentar por productora?

 • Sí, un máximo de 3 proyectos por productora solicitante.

Les dues P de Producers es miren cara a cara, reflectint, així, l’essència del PMP: una trobada de productors.”

 

“Las dos P de Producers se miran cara a cara, reflejando, así, la esencia del PMP: un encuentro entre productores”

PRODUCERS MEET PRODUCERS

114 PRODUCTORES EMERGENTS DINAMITZADES
210 PRODUCTORES EN XARXA
9 EDICIONS
8 PRODUCCIONS PMP

EDICIONS DEL PMP

S’obren les inscripcions de la 10a edició del Producers Meet Producers

S’obren les inscripcions de la 10a edició del Producers Meet Producers

Producers Meet Producers (PMP), la incubadora pionera per a productores, arriba a la seva desena edició! Un espai on conflueixen

Pont al Coneixement:

Pont al Coneixement: “Work in Progress, procés creatiu i noves narratives”, a càrrec de Montecarlo (Efímero Films) – TerrorMolins

3 de novembre 2023, El proper dimecres 8 de novembre, a les 16:00 hores es durà a terme el Pont

Producers Meet Producers – 9a edició

Producers Meet Producers – 9a edició

Dimecres 19 d’octubre 2023, Notícies relacionades: Pont al Coneixement: “La IA en la producció i creació audiovisual” a càrrec d’Anna

Pont al coneixement: 'La IA en la producción y creación cinematografica: Retos y oportunidades' , a càrrec d'Anna Giralt (GusanoFilms & Artefacto)

Pont al coneixement: ‘La IA en la producción y creación cinematografica: Retos y oportunidades’ , a càrrec d’Anna Giralt (GusanoFilms & Artefacto)

Dimarts 3 d’octubre, El proper dilluns 9 d’octubre a les 16:00h, en el Producers Meet Producers  dins del Festival de

Coneix als 15 projectes seleccionats per participar del Producers Meet Producers 2023

Coneix als 15 projectes seleccionats per participar del Producers Meet Producers 2023

31 de juliol 2023, Ja es coneixen els 15 projectes seleccionats per participar en la nova edició del Producers Meet

Conoce los 15 proyectos seleccionados para participar del Producers Meet Producers 2023

Conoce los 15 proyectos seleccionados para participar del Producers Meet Producers 2023

31 de julio 2023, Ya se conocen los 15 proyectos seleccionados para participar en la nueva edición del Producers Meet Producers