Publicacions

Impulsem pràctiques socialment responsables i sostenibles dins l’audiovisual

El cinema català i Espanya

El present estudi exposa tres taules que poden ajudar a entendre una part dels problemes que afronta el sector, i que any rere any són denunciats als Premis Gaudí, la premsa i tota mena de fòrums. Per ajudar a entendre la situació i avançar en la discussió sobre les accions adequades en la política cinematogràfica del país, les presentem en aquest estudi. Un treball que forma part del marc de col·laboració entre l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) i PAC per a impulsar l’estadística sobre el sector.

Podeu descarregar-vos l’estudi, escrit per Carles José i Solsona, a continuació.

L’iceberg i la punta. Producció externa de la CCMA

Aquest estudi de Carles José i Solsona emana de la coincidència d’interessos entre les recerques de l’autor i el desig de la patronal Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) de conèixer amb detall la dimensió de la destinació dinerària abocada per Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA (CCMA), a les productores independents de Catalunya, tot aprofundint en la seva evolució, en la distribució de les xifres en funció de les modalitats de producció i en l’anàlisi
del repartiment dels diners entre el teixit empresarial d’aquesta indústria.

Catorze anys d’ajuts de l’ICAA. Subvencions a la producció de cinema

El present treball analitza la tipologia de les subvencions a la indústria cinematogràfica espanyola atorgades per l’ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) en el període 2007-2020, tot detallant els trets més destacats de les diferents modalitats i  quantificant l’impacte econòmic de cadascuna de les línies d’ajuda.

Podeu descarregar-vos l’estudi de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA), escrit per Carles José i Solsona, a continuació.

El cost de les pel·lícules fa anys que no creix a Europa

Les sèries (sobretot de ficció) han esdevingut els darrers anys el centre d’atenció de la producció audiovisual. Per part de les televisions, les plataformes, les productores  i la ciutadania. Ningú sap per quan de temps serà així, però a l’actualitat s’emporten el gros dels pressupostos de creació i de producció, arrosseguen professionals cap a aquesta formats, i atrauen el públic en la batalla de les plataformes per capturar la seva atenció.

Davant d’aquest fenomen, el gran perdedor podria semblar el llargmetratge, un format audiovisual que ha travessat tot tipus de circumstàncies al llarg de la seva trajectòria vital, però no obstant se segueixen produint moltes pel·lícules, més que mai. Un altra cosa són els recursos econòmics que s’hi aboquen per a fer-los possibles, i de quines fonts arriben. Amb aquest article volem fer una repassada a l’evolució d’aquesta magnitud a Europa: els costos/pressupostos de producció.

Aquesta i altres sèries formen part del present informe, que pretén seguir amb l’anàlisi de la ficció seriada produïda durant el 2019. Comprovarem si aquesta àrea de la indústria televisiva ha crescut respecte l’informe anterior, centrat en els anys 2017 i 2018. En aquest cas, hem introduït quatre operadors que no es van estudiar a l’informe anterior: TVC, HBO, Mitele i Playz.

Podeu descarregar-vos l’estudi de l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) escrit per Joan M. Corbella  a continuació.

La producció de sèries a Espanya l’any 2019

El paisatge audiovisual està canviant a gran velocitat. Les televisions tradicionals han d’adaptar-se al dinamisme característic de les noves plataformes i canals de continguts. En un context marcat per la falta de pressupost, Televisió de Catalunya, així com la resta de televisions públiques, han de fer front a un mercat de gran competència. I és precisament en aquest context on poden néixer estratègies basades en la col·laboració entre operadors, com per exemple amb el cas de la sèrie Merlí. Sapere aude, en què TV3 s’assegura la continuïtat d’un dels seus grans èxits de ficció en coproducció amb Movistar +.

Aquesta i altres sèries formen part del present informe, que pretén seguir amb l’anàlisi de la ficció seriada produïda durant el 2019. Comprovarem si aquesta àrea de la indústria televisiva ha crescut respecte l’informe anterior, centrat en els anys 2017 i 2018. En aquest cas, hem introduït quatre operadors que no es van estudiar a l’informe anterior: TVC, HBO, Mitele i Playz.

Podeu descarregar-vos l’estudi en català o en castellà a continuació.

La producció a Catalunya 2000 – 2019

De la col·laboració entre l’Observatori de la Producció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i PAC va sorgir l’estudi de l’evolució de la producció de cinema a Catalunya entre 2006 i 2018 amb infografies.

En una nova actualització de l’estudi on s’inclouen les dades del 2019, les xifres denoten símptomes de canvi en alguns indicadors. La inclusió de les dades 2019 ens permet tenir una radiografia de la producció i l’exhibició prepandèmia.

Podeu descarregar-vos els dos estudis a continuació.

  Estic d'acord amb laPolítica de privacitat de PAC

  Producció i exhibició de cinema a Catalunya entre 2000-2019

  Les reflexions de dos anys de debat amb el sector audiovisual en un llibre

   Estic d'acord amb laPolítica de privacitat de PAC

   R4Films

   R4 Films (2018) neix com un espai de reflexió col·lectiva sobre bones pràctiques, com un instrument per aprofundir sobre el concepte de green shooting i per transposar-lo a totes les activitats de l’audiovisual.

   No obstant, ràpidament evoluciona i esdevé una plataforma més transversal que actua en favor de la responsabilitat social audiovisual (RSA), que crea aliances amb nous agents culturals i que defensa la sostenibilitat com quelcom polièdric: la sostenibilitat és ambiental i també econòmica, política i social.

    Estic d'acord amb laPolítica de privacitat de PAC

    Para producir una película es preciso aunar medios técnicos y artísticos así como una gran creatividad e imaginación. Dentro del apartado técnico está la menos glamurosa faceta económica que incluye el ámbito contable y fiscal. Este ámbito pretende que el proyecto cinematográfico o audiovisual pueda llevarse a cabo mostrando en cada momento la viabilidad financiera y económica, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Sin una buena gestión económica un excelento proyecto podría llegarse a materializar u obtener el resultado que merece. El presente trabajo pretende ayudar al departamento contable y fiscal para llevar a cabo una adecuada gestión económica y que las producciones cinematográficas o audiovisuales lleguen a buen fin.

    arrow-left

    Vols estar assabentat
    de què fem?