PIAF

IBAIA ASSUMEIX LA PRESIDÈNCIA DE LA FEDERACIÓN DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES PIAF

19 de gener, 2022

La  Junta Directiva de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF)  va acordar en l’Assemblea General celebrada el dimarts 17 de gener, el nomenament de Koldo Zuazua en representació d’IBAIA (Associación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) com a nou president de la Federación, succeint en el càrrec a Antonio Mansilla (AVAPI) qui ha ostentat el càrrec durant els últims dos anys.

Durant la reunió també es va anunciar l’acord de col·laboració amb MRG Abogados, despatx especialitzat en el sector audiovisual, que presentarà assessorament legal a PIAF, reforçant la seva estructura i enfortint el servei dirigit a totes les empreses associades.

De cara a futur, des de la nova presidència s’encara amb gran il·lusió els reptes més propers, entre els que destaquen la tramitació de la nova Llei del Cine y la Cultura Audiovisual, projecte que va ser aprovat recentment per al Consell de Ministres, i que constituirà una eina estratègic per al futur del nostre sector.

Transcorreguts quatre anys des de la seva constitució el 2019, PIAF agrupa a més de 200 empreses de producció audiovisual independent associades, a través de sis associacions territorials federades: AEPAA-ARPIA (Asociación de Empresas de Producción Audiovisual de Andalucía); AMA Asociación Madrileña Audiovisual); AVAPI (Asociación Valenciana de Productores Independientes); IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco); NAPAR (Asociación de Producción Audiovisual de Navarra) i PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya), consolidant-se com un agent interlocutor imprescindible en el sector audiovisual i una de les patronals amb major representativitat.

PIAF treballa per vehicular les necessitats de les productores de diferents territoris del Estat posant valor a la perifèria. El seu objectiu principal és la defensa dels interessos del sector de la producció. Per això promociona la investigació i el desenvolupament del sector; la recollida, ordenació i publicació de les dades referents al sector, per a la posterior elaboració d’estudis, prospeccions i anàlisi del mercat audiovisual; l’establiment d’acords, pactes i convenis amb els restants agents del mercat audiovisual, entre altres.

A més, PIAF també té la missió de fomentar la producció audiovisual, mitjançant la promoció d’una legislació audiovisual que possibiliti l’estabilitat i el creixement d’una indústria econòmicament autosuficient, així com la defensa de la feina dels creadors i dels professionals de la indústria. PIAF també és un punt de trobada. Un espai de debat i intercanvis d’idees on pensar solucions de forma conjunta i vies de millora per una indústria en constant transformació.


La  Junta Directiva de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAFacordó en la Asamblea General celebrada ayer, martes 17 de enero, el nombramiento de Koldo Zuazua en representación de IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) como nuevo presidente de la Federación, sucediendo en el cargo a Antonio Mansilla (AVAPI) quien ha ostentado el cargo durante los últimos dos años.

Durante  la reunión también se anunció el acuerdo de colaboración con MRG Abogados, despacho especializado en el sector audiovisual, que prestará asesoramiento legal a PIAF, reforzando su estructura y fortaleciendo el servicio dirigido a todas las empresas asociadas.

De cara al futuro próximo, desde la nueva presidencia se encaran con gran ilusión los retos más próximos, entre los que destaca la tramitación de la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual cuyo proyecto fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, y que constituirá una herramienta estratégica para el futuro de nuestro sector.

Transcurridos cuatro años desde su constitución en 2019, PIAF agrupa a más de 200 empresas de producción audiovisual independientes asociadas, a través de seis asociaciones territoriales federadas: AEPAA-APRIA (Asociación de Empresas de Producción Audiovisual de Andalucía); AMA (Asociación Madrileña Audiovisual); AVAPI (Asociación Valenciana de Productores Independientes); IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco); NAPAR (Asociación de Producción Audiovisual de Navarra) y PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya), consolidándose como un agente interlocutor imprescindible en el sector audiovisual  y una de las patronales con mayor representatividad.  

PIAF trabaja para vehicular las necesidades de las productoras de distintos territorios del Estado poniendo en valor la periferia. Su objetivo principal es la defensa de los intereses del sector de la producción. Para ello, promociona la investigación y el desarrollo del sector; la recogida, ordenación y publicación de los datos referentes al sector para la posterior elaboración de estudios, prospecciones y análisis del mercado audiovisual; el establecimiento de acuerdos, pactos y convenios con los restantes agentes del mercado audiovisual, entre otros.

Además, PIAF también tiene la misión de fomentar la producción audiovisual, mediante la promoción de una legislación audiovisual que posibilite la estabilidad y crecimiento de una industria económicamente autosuficiente, así como la defensa del trabajo de los creadores y de los profesionales de la industria. PIAF también es un punto de encuentro. Un foro de debate e intercambio de ideas donde pensar juntos soluciones y vías de mejora para una industria en constante transformación.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *