Formacions Productors

Com fer un bon dossier, per Clara Julian – Guanyadora del Premi Dossier PMP 2022

30 de novembre 2023,

Recomancions per fer un bon dossier de producció de la mà de la productora Clara Julian; guanyadora del Premi Dossier, atorgat en l’edició del 2022 de la incubadora per a productores “Producers Meet Producers” (PMP).

Versió en català

COM FER UN BON DOSSIER

per Clara Julian

INT. DESPATX. NIT. Una PRODUCTORA, visiblement cansada (amb bosses fosques sota els ulls, postura encorbada i els cabells mal pentinats) entra al seu despatx amb un cafè fumejant a la mà. El seu telèfon mòbil no para de vibrar. S’aproxima sense pressa al seu escriptori, cobert de fulls blancs, bolígrafs sense tap i amb un ordinador portàtil en mode repòs. Mentre s’asseu davant de la taula, treu el seu telèfon, i el posa en silenci. Agafa el seu ordinador i el desbloqueja. Obra una carpeta amb el nom “Dossiers pendents”. Un llistat d’arxius omple la petita finestra. La productora obre el primer dossier: 50 pàgines. No pot evitar que se li escapi un esbufec, mentre el tanca. Procedeix a obrir el següent: pàgines i pàgines de text comprimit, ni una fotografia. Comença a posar-se nerviosa. El tanca. Pica sobre el tercer arxiu: un disseny cuidat i ben estructurat. Se l’il·lumina la mirada. El corrector comença a detectar faltes ortogràfiques, convertint les diapositives en un mar de color vermell. Esbufega. Tanca l’arxiu. Així un dossier darrere l’altre. Un tic nerviós al seu ull dret comença a manifestar-se. Fins que arriba a l’últim document del llistat: fragments ben distribuïts, poques pàgines,  estil cuidat… La productora s’acomoda a la cadira i comença la lectura. Un somriure aflora dels seus llavis. Arriba a l’última pàgina: no hi ha dades de contacte. Baixa la tapa de l’ordinador i es deixa caure sobre l’escriptori, derrotada.

Si heu arribat fins aquí, dedueixo que voleu evitar que el vostre projecte acabi a la  paperera de reciclatge d’aquesta productora. Lamento dir-vos que no existeix una fórmula perfecta per a fer un dossier, però sí que us puc donar alguns consells que he après durant els meus primers passos a dins de la indústria:

  1. Al pot petit hi ha la bona confitura

Un productor no destinarà mai més de deu minuts a llegir un dossier. El seu temps val or, així que li hem de facilitar la lectura el màxim possible. Això significa planificar-lo molt bé perquè no superi les quinze pàgines. Els apartats imprescindibles són: el títol, la fitxa tècnica, la premissa, la sinopsi, els personatges, les notes de direcció/producció/guió, els referents visuals/narratius, les biofilmografies de l’equip i les dades de contacte.

  1. Menys és més

Quan redacteu els textos de la sinopsi, els personatges, les notes o les biofilmografies, és important recordar que “menys és més”: recomano escollir quines són les paraules clau de cadascun dels apartats, fer-ne una llista, i agrupar-les en fragments que no superin els dos-cents caràcters. Com més directes, concisos i breus siguin els textos, més captareu l’atenció dels productors. En relació amb la sinopsi, s’hi ha de poder identificar fàcilment qui és el protagonista, quin és el seu conflicte i quina és la resolució.

  1. Show, don’t tell

Una imatge val més que mil paraules i, en el cas dels dossiers, això ens va de meravella. Un bon dossier no només ha d’explicar una història, sinó que també ha de mostrar l’univers on té lloc. Per plasmar aquest món visual, una bona selecció de fotografies, vídeos, il·lustracions i gammes cromàtiques són la clau. A més, hi ha possibilitats infinites a l’hora d’utilitzar aquests recursos: pots concentrar-los en moodboards, distribuir-los pels diferents apartats o fer com al dossier de Stranger Things. Els germans Duffer van dissenyar i estructurar l’arxiu com si fos un llibre de ciència-ficció dels anys vuitanta, així aconseguien que el lector esbrinés el context, el gènere i l’estil del projecte amb només una ullada. Per a trobar fotogrames de pel·lícules, us recomano la pàgina web Frame.io.

  1. Dossier = CV

Important! Un dossier és molt més que un aparador del teu projecte, també és la teva carta de presentació com a creador. Per aquest motiu, cal preparar-lo amb cura i vigilar les faltes d’ortografia, la resolució de les imatges, la maquetació i, sobretot (encara que sembli obvi), posar en gran i ben visibles les teves dades de contacte a la primera i última pàgina: nom, cognom, correu electrònic i número de telèfon. Per estar segurs que no s’escapa cap error, el millor que es pot fer és compartir el dossier amb amics o familiars perquè el llegeixin i et donin la seva opinió (com més sincera, millor!).

En definitiva, un bon dossier, com les pel·lícules, és el fruit d’un procés de preproducció, producció i postproducció. Per això és important dedicar-li temps i confiar en el procés de “prova i error”. Com més versions es facin, més cuidat i preparat estarà pel seu pas per la indústria. Espero que aquests consells us siguin una mica d’ajuda, o que almenys evitin un atac de pànic a algun productor o productora en el futur 🙂

 


Recomendaciones para hacer un buen dossier de producción de la mano de la productora Clara Julián, ganadora del Premio Dossier otorgado en la edición del 2022 de la incubadora para productores “Producers Meet Producers” (PMP).

Versión en castellano

 

COMO HACER UN BUEN DOSIER

por Clara Julian

INT. DESPACHO. NOCHE. Una PRODUCTORA, visiblemente cansada (con bolsas oscuras bajo los ojos, postura encorvada y el cabello despeinado) entra a su despacho con un café humeante en la mano. Su teléfono móvil no deja de vibrar. Se acerca sin prisa a su escritorio, cubierto de hojas blancas, bolígrafos sin tapa y con un ordenador portátil en modo reposo. Mientras se sienta frente a la mesa, saca su teléfono y lo pone en silencio. Coge su ordenador y lo desbloquea. Abre una carpeta con el nombre “Dosieres pendientes”. Una lista de archivos llena la pequeña ventana. La productora abre el primer dosier: 50 páginas. No puede evitar soltar un suspiro mientras lo cierra. Procede a abrir el siguiente: páginas y páginas de texto comprimido, ninguna fotografía. Empieza a ponerse nerviosa. Lo cierra. Pulsa sobre el tercer archivo: un diseño cuidado y bien estructurado. Su mirada se ilumina. El corrector comienza a detectar faltas ortográficas, convirtiendo las diapositivas en un mar de color rojo. Se frustra. Cierra el archivo. Así uno tras otro. Un tic nervioso en su ojo derecho empieza a manifestarse. Hasta que llega al último documento de la lista: fragmentos bien distribuidos, pocas páginas, estilo cuidado… La productora se acomoda en la silla y comienza la lectura. Una sonrisa aflora en sus labios. Llega a la última página: no hay datos de contacto. Baja la tapa del ordenador y se deja caer sobre el escritorio, derrotada.

Si has llegado hasta aquí, deduzco que quieres evitar que tu proyecto termine en la papelera de reciclaje de esta productora. Lamento decirte que no existe una fórmula perfecta para hacer un dosier, pero sí que puedo darte algunos consejos que he aprendido durante mis primeros pasos dentro de la industria:

      1. El perfume en tarro pequeño se vende

Un productor nunca dedicará más de diez minutos a leer un dosier. Su tiempo vale oro, así que hay que facilitarle la lectura lo máximo posible. Esto significa planificarlo muy bien para que no supere las quince páginas. Los apartados imprescindibles son: el título, la ficha técnica, la premisa, la sinopsis, los personajes, las notas de dirección/producción/guion, los referentes visuales/narrativos, las biofilmografías del equipo y los datos de contacto.

       2. Menos, es más

Cuando redactes los textos de la sinopsis, los personajes, las notas o las biofilmografías, es importante recordar que “menos, es más”: recomiendo elegir cuáles son las palabras clave de cada uno de los apartados, hacer una lista y agruparlas en fragmentos que no superen los doscientos caracteres. Cuanto más directos, concisos y breves sean los textos, más captarás la atención de los productores. En relación con la sinopsis, debe poder identificarse fácilmente quién es el protagonista, cuál es su conflicto y cuál es la resolución.

       3. Show, don’t tell

Una imagen vale más que mil palabras y, en el caso de los dosieres, esto nos viene de maravilla. Un buen dosier no solo debe contar una historia, sino que también debe mostrar el universo donde tiene lugar. Para plasmar este mundo visual, una buena selección de fotografías, videos, ilustraciones y gamas cromáticas son clave. Además, hay posibilidades infinitas a la hora de utilizar estos recursos: puedes concentrarlos en moodboards, distribuirlos por los diferentes apartados o hacerlo como en el dosier de Stranger Things. Los hermanos Duffer diseñaron y estructuraron el archivo como si fuera un libro de ciencia ficción de los años ochenta, logrando que el lector descubriera el contexto, el género y el estilo del proyecto en solo un vistazo. Para encontrar fotogramas de películas, te recomiendo el sitio web Frame.io.

      4. Dosier = CV

¡Importante! Un dosier es mucho más que un escaparate de tu proyecto, también es tu carta de presentación como creador. Por este motivo, es necesario prepararlo con cuidado y vigilar las faltas de ortografía, la resolución de las imágenes, la maquetación y, sobre todo (aunque parezca obvio), poner en grande y bien visibles tus datos de contacto en la primera y última página: nombre, apellido, correo electrónico y número de teléfono. Para asegurarte de que no se escape ningún error, lo mejor que puedes hacer es compartir el dosier con amigos o familiares para que lo lean y te den su opinión (¡cuanto más sincera, mejor!).

En definitiva, un buen dosier, como las películas, es el fruto de un proceso de preproducción, producción y postproducción. Por eso es importante dedicarle tiempo y confiar en el proceso de “prueba y error”. Cuantas más versiones se hagan, más cuidado y preparado estará para su paso por la industria. Espero que estos consejos te sean de ayuda, ¡o que al menos eviten un ataque de pánico a algún productor o productora en el futuro! 🙂

 

Artícles relacionats:

Producers Meet Producers – 8a edició (2022): “Una edició per recordar”

One thought on “Com fer un bon dossier, per Clara Julian – Guanyadora del Premi Dossier PMP 2022

  1. Maite Núñez Moreno ha dit:

    Molt bon article. Bons consells. Bona síntesi

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *