PACrepresenta

PAC reclama la signatura d’un conveni entre la CCMA i les patronals catalanes de la indústria de producció audiovisual

22 de setembre 2021.

PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya), entitat de representació, gestió i defensa dels  interessos de les empreses associades, analitza periòdicament tots aquells àmbits del sector que poden tenir decisiva transcendència en l’activitat i en el desenvolupament d’aquestes companyies. Entre aquests territoris, la junta directiva tingué especial interès a mesurar i a analitzar amb tanta extensió com fondària la trajectòria i la situació de la producció externa de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), SA. Amb aquest objectiu encomanà a Carles José i Solsona -economista especialitzat en la indústria audiovisual catalana i col·laborador de l’OPA (Observatori de la Producció Audiovisual), de la Universitat Pompeu Fabra- la realització d’un estudi sobre la qüestió.

 

El treball (L’iceberg i la punta. Producció externa de la CCMA) acaba de fer-se públic en el web de l’OPA/UPF. El seu text, elaborat en base a la informació sobre el quinquenni 2016-2020 directament subministrada per la CCMA, havent-se endinsat en els conceptes utilitzats i explicat les dades emprades, efectua una visita preliminar a les informacions periòdiques (2002-2020) que la televisió lliura a les patronals catalanes de la indústria de producció audiovisual sobre les inversions relatives a les modalitats contemplades en els antics (i extingits) convenis entre aquest sector i la CCMA. D’altre costat, les verificacions anuals (2000-2019) realitzades pel CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) de l’acompliment per part de l’operador televisiu de l’obligació de finançament anticipat d’obres audiovisuals europees. Aquest acostament ja ens assabenta, pel que fa al bloc de drets i antena i de coproduccions, que, en relació a la mitjana atorgada durant el conveni 2006-2011, la xifra esmerçada per la televisió en aquestes modalitats de finançament s’anà encongint fins a situar-se, en l’actualitat, per dessota de la quarta part del volum de partença.

 

L’estudi prossegueix la seva anàlisi tot treballant les dades rebudes de la televisió, d’acord amb les quals la televisió canalitzà 157.416.385,25 euros a la producció externa. La inversió global s’escindeix entre 28,97 milions d’euros destinats a drets d’antena i a coproduccions i 128,44 milions que feren cap a la producció associada. L’estudi analitza les inversions per tipus de producció, per programes i per empreses. En aquesta darrera parcel·la, el rànquing de companyies receptores ens diu que la societat que encapçala la relació rebé un de cada sis euros que la CCMA dedicà a producció externa en el lustre. Si hom eixampla el radi d’acció fins al tercet d’empreses que presideix la classificació, el seu aplec s’estén per les tres desenes parts de la inversió total. La proporció s’enlaira fins als dos cinquens quan ens fixem en el quintet capdavanter i, en allargar l’extensió fins a la desena de societats que nia en el cim de la llista, resulta que hi afluí pels volts del 60% dels recursos totals adreçats per la televisió a la producció externa.

 

Tot tenint ben presents els dictats de la Moció 76/VI i de la Moció 3/XIV del Parlament de Catalunya, alhora que les recomanacions del Llibre blanc de l’audiovisual de Catalunya, les conclusions de l’estudi subratllen la necessitat de recuperar els antics volums de finançament de la indústria catalana de producció audiovisual per part de la CCMA, després del molt considerable encongiment que han patit en els darrers anys, Una elevació que ha de ser flanquejada per un repartiment equilibrat dels recursos entre les companyies destinatàries, de manera tal que no hi apareguin quotes empresarials exorbitants. En aquest sentit, en la mateixa línia que aconsella l’estudi, la junta directiva de PAC reclamarà a la televisió la creació d’un necessari espai de diàleg i de consens que s’encarreri a la signatura d’un conveni sobre la producció externa entre la CCMA i les patronals catalanes de la producció audiovisual. De forma paral·lela, emprendrà d’altres accions orientades a l’assoliment d’aquesta finalitat, entre elles les entrevistes amb els diferents partits polítics. Com a primer pas ja s’ha fet arribar l’estudi a la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, del Parlament de Catalunya.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *